Nyheder

Alle indlæg (18)

Nyt brugerinterface på telefonen

En af vores helt store udfordringer i vores udviklingsarbejde er, at vores kunder på den ene side løbende efterspørger nye funktioner og på den anden side lægger stor vægt på at brugen af Tracelink skal være enkel. Kun få klik pr. registrering.

Det er lidt som at blæse og have mel i munden.

Specielt har det været vanskeligt at bevare overblikket på telefonen, da skærmen er mindre og brugeren derfor ind i mellem er nødt til at "bladre" ned igennem flere sider, for at nu frem til ønsket funktionalitet.

Vi har derfor nu forsøgt at gøre brugergrænsefladen på forsiden af telefonen enklere.

De to screenshots viser det nye og det klassiske interface på telefonen. Du bestemmer selv hvilket interface, du vil bruge.

Det nye interface er bygget op af "tiles", som gør at vi kan samle flere funktioner/menuer mere komprimeret. Derved kan du i nogen grad undgå at "scrolle" alt for meget op og ned på siden for at finde den funktion du skal bruge.

For at øge genkendeligheden af hver enkelt funktion, har vi tildelt hver enkelt tile både en unik farve og et ikon, som gerne skulle forenkle brugen - "jeg skal bare huske at trykke på den lyseblå knap"...

Og den indbyrdes placering af de forskellige tiles styre du selv.

Vi har ikke lavet om på vores klassiske interface, lige bortset fra at vi har lagt små farvede ikoner ind på hver linie i menuen.

Du vælger selv under menuen Indstillinger -> Konfiguration -> Basis - mobil og tablet om du vil køre med nyt eller klassisk opsætning. Som udgangspunkt er Tracelink sat op til at vise den klassiske grænseflade på telefonen.

Læs mere…

Nye kalendere

Hvornår kommer fragtmanden? Er Peter på ferie i næste uge? Er rendegraveren ledig i uge 47? Er der råvarer, der har udløbsdato før 1.12.2017? Der kan være mange spørgsmål, der popper op i en travl hverdag.Afhængig af forretningen er der mange ting man kan have brug for at organisere - ressourcer, produktion, leverancer og meget andet - i en kalender. I Tracelink har vi fra starten haft kalendere til blandt andet at skabe overblik over produktionen og til at administrere vedligehold af værktøj. Men i tidens løb er det væltet ind med gode forslag til flere kalendere; udlån af biler, kursusplaner for ansatte, bookning af mødelokaler, ferieoversigt, bookning af transport og meget meget andet.

For at imødekomme ønskerne har vi nu lavet et kalender-modul, som gør det muligt for dig at lave alle de kalendere, I måtte have brug for. Via konfigurationssiden opretter du selv nye kalender og definerer deres indhold og layout. Med ganske få klik har du en ny kalender; det er enkelt og effektivt. Og der er ingen grænse for hvor mange kalendere du kan have.

Kalendermodulet kan tilkøbes 200 kr./måned, uanset hvor mange brugere din virksomhed har.

Læs mere…

Skærød Autolakering har siden april baseret sin produktionsstyring på Tracelink med integration til Eurotax og e-conomic. Via en interaktiv storskærm i værkstedet er der overblik over hele produktionen. Ordrerne kommer typisk ind via en integration til Forsi, men faktisk kan Skærøds kunder også selv booke lakopgaver.

Værkstedets brug af Tracelink er beskrevet i Autobranchen Danmarks blad "Lak og Karrosseri". Du kan læse hele artiklen her.

Læs mere…

Det gode håndværk og den dårlige forretning

I sidste nummer af bladet Arbejdsgiverne fik vi artiklen "Det gode håndværk og den dårlige forretning" med. Den handler om det enorme forretningspotentiale, som mange dygtige håndværkere går glip af, fordi de drukner i håbløse papirgange. Du kan også læse artiklen nedenfor. 

Det gode håndværk, den dårlige forretning

…og den helt utilstrækkelige udnyttelse af IT

For nogen tid siden besøgte jeg en mindre midtjysk produktionsvirksomhed. Det var en fredag formiddag og jeg konstaterede, at det virkede som en ret ”stille dag”. ”Medarbejderne skal aflevere timesedler i dag, så sker der ikke så meget. Du kan nok finde folkene rundt omkring i krogene, hvor de prøver at huske, hvad de har lavet de sidste to uger,” svarede produktionschefen med et skævt smil. Jeg nøjedes med at undre mig. Dog ikke så meget som jeg senere gjorde, da jeg besøgte en virksomhed, hvor 35% timerne i produktionsafdelingen var stemplet ”Administration og vedligehold”. Kan man overhovedet være i nærheden af et overskud sådan et sted? Eksemplerne, som desværre ikke er enestående, repræsenterer det gode håndværk, den dårlige forretning og den helt utilstrækkelige udnyttelse af IT, som præger det danske landkort 

I forhold til international konkurrence er det afgørende, at danske virksomheder leverer høj kvalitet, der bygger på stærke faglige kompetencer – og at de gør det effektivt. Salgs-, ordre-, produktions-, kvalitets- og timesagsstyring, samt reklamation, lønadministration m.m. er alt sammen afgørende for produktionsvirksomheden og kan håndteres effektivt af en række økonomisk overkommelige IT-løsninger. Alligevel skyder mange virksomheder sig selv i foden ved at se bort fra selv simple IT-værktøjer og i stedet fastholde manuelle procedurer, som er ressourcekrævende og fejlbehæftede. Begge dele koster på bundlinien 

Der er flere grunde til, at det er sådan i dag. Et problem er, at der blandt industriens mindre virksomheder er en indgroet mistillid til IT og ikke mindst IT-sælgere. ”I skal jo bare tjene nogle hurtige penge, så I får råd til en ekstra Ferrari,” hører jeg tit sammen med spørgsmålet ”kan vi nu være sikre på at det duer, når vi først har betalt?" 

Et andet problem er, at en del ledere i de små industrivirksomheder ikke forstår, at investering i IT er investering i forretningsudvikling. Man skal ikke købe et IT-system og så gøre, som man altid har gjort. IT-systemerne bør ændre processer og produkter. Beslutningen om investering i IT er tit en marathonproces, men når beslutningen først er taget, børster både leverandør og kunde sine hænder med en forventning om, at investeringen tjener sig hjem af sig selv. Det gør den sjældent. Aldrig. Både IT-leverandør og kunde har i mine øjne et ansvar for at få afsat de nødvendige ressourcer til at sikre, at IT-systemet bruges optimalt og giver maksimal effekt på bundlinien.

Endeligt er det et problem, at en implementering af IT ofte er en meget stor organisatorisk udfordring for virksomheden. Investeringen her og nu i form af indkøb og mandetimer til uddannelse, organisatorisk tilpasning m.m. tjenes først ind over en årrække. Mange steder oplever jeg en vilje til at satse på IT, men da de eksisterende manuelle systemer, som udgør virksomhedens rygrad, gør at alle virksomhedens medarbejdere er booket 110%, har man simpelthen ikke ressourcer til at implementere et nyt og meget mere effektivt system. I realiteten er eneste mulighed, at man i en periode kører med nedsat produktion, hvilket koster yderligere her og nu.

Hvis ikke vi vil lade stå til og acceptere, at dansk industri sakker bagud, hvad angår IT-udnyttelse og dertil knyttet konkurrenceevne, må vi ændre på markedsvilkårene.

Hvad angår mistilliden, kunne man jo på leverandørsiden skue lidt indad og overveje standarder, certifikater og benchmarks som kunne gøre det lettere for kunder at vurdere kvaliteten. Jeg kan egentlig godt forstå smeden på maskinfabrikken, der undrer sig over manglende mærkning af IT. Dansk fremstillingsindustri er gennemsyret af regulering og mærkningsregler, der skal være kvalitetsfremmende, mens IT-branchen stort set er uden regulering.

Endelig kunne vi jo overveje at komme industrien lidt mere i møde, når den investerer i IT. Det er en kættersk tankegang, men hvad med at det udløste en skattemæssig fordel? Kunne man måske forestille sig, at man kunne straks-afskrive investeringen?

Uanset hvad; noget skal vi gøre. Lige nu står industrien med et kæmpestort forretningsmæssigt potentiale, som kvæles i langsommelige papirgange og kommunikation som går tabt. Det er simpelthen for dumt at miste forretning på den konto.

Læs mere…

Dashboard

Vi lancerer nu vores eget dashboard. Vi holder styr på materialer, medarbejdere, maskiner og metoder, men efterhånden registrerer vi så mange ting hos vores kunder, at de har svært ved at bevare overblikket. Derfor har vi nu lavet et dashboard, som den enkelte bruger selv kan konfigurere med et antal "widgets" (det vil sige små programmer), der skaber et skræddersyet overblik over produktionen. Skriv i kommentarfeltet, hvis du har forslag til hvad vi skal tilbyde at vise på det nye instrumentbræt!

Læs mere…

Registrering af materialer

Registreringen af materialer i Tracelink foretages på forskellig vis afhængigt af om materialet leveres af en grossist som har integration til Tracelink eller ej. Det kan godt virke lidt forvirrende, så for at hjælpe har vi forfattet en kort vejledning, som beskriver hvordan I skal gøre i de forskellige situationer: 

registrering af materialer.pdf

God fornøjelse!

Læs mere…

Kontrolbesøg på byggepladser

Man kan i forskellige fagblade læse om, at kontrollanter fra Trafik- og byggestyrelsen siden slutningen af april har besøgt danske byggepladser for at tjekke, at stålkonstruktionerne lever op til den obligatoriske CE-mærkning. https://lnkd.in/ebnbvAp der har været besøg på jeres byggeri - eller I har kolleger i branchen, som har haft besøg, må I meget gerne kontakte os.
Læs mere…

Kalender og grafer

Kalender

I traceLINK er der flere steder, hvor der benyttes datoer, og når der bruges datoer, er der også brug for en kalender. Så derfor har vi introduceret en kalender under Ordre og under Ressourcer.

Ved at benytte Start- og Afleveringsdato på en ordre er det nemt via kalenderen at få et overblik over hvilke ordrer, der skal være færdige hvornår. Og for ressourcer (maskiner/værktøj/mv.) er det nemt at se, hvornår f.eks. et værktøj skal efterses. Bemærk, at hvis der ingen dato er på f.eks. en ordre, så vises den ikke på kalenderen - for at se ordren i kalenderen, skal der være en dato.

Du kan naturligvis flytte rundt på ordrer i kalenderen ved blot at bruge musen. Du kan også gøre en ordre længere eller kortere ved at trække eller skubbe i højre side af ordren. Og som du kan se, er der mulighed for at skifte mellem måneds-, uge- og dagsvisning.

Læg forøvrigt mærke til de røde og blå mærker med tal i menu'en til venstre (badge). Her vil der være en indikation af, om der er noget vigtigt (rød), som der skal tages aktion på, samt hvor mange (tallet i den røde/blå ring).

Grafer over komme/gå registreringer.

Bruger du komme/gå, har vi også tilføjet nogle grafer, dels et overblik over alle dine medarbejders timer (og overtid) og få et individuelt overblik over den enkelte medarbejder fordelt på uger.

Bemærk at for det sidstnævnte er det mulig at "Zoome" på grafen. Træk med musen nede over det område du vil zoome ind på, og slip så musen.

Medarbejdere kan selv se registreringer 

En sidste ting, som har været efterspurgt er, at den enkelte medarbejder på mobile/tablet under komme/gå, kan se hvor mange timer han/hun har registreret i den aktuelle uge, samt en liste over de sidste uger dag for dag.   

Læs mere…

Har du styr på dit værktøj? Hvis du bruger Ressourcemodulet i traceLINK kan du nemt gøre det.

Vi har lavet nogle udvidelser til vores ressourcemodul, som gør at du let kan foretage kontrol af dine ressource (værktøj, stiger, maskiner, mv), og samtidig få en oversigt over hvad der snart skal kontrolleres.

Det er let at få en oversigt over hvad der skal kontrolleres indenfor f.eks. den næste måned. Det gøres under sortering:

Udover denne kontrol, kan du nu også holde styr på hvem der har kontrolleret, og lavet ændringer til ressourcen, gennem en "ændrings log". Så har du altid dokumentation på hvad der er foretaget på ressourcen.

Hvis du gerne vil have mulighed for at sætte en bruger af ressourcen (værktøjet) - f.eks. hvem det er udlånt til - kan du gøre det nemt med et ekstra felt. Gå under menuen Indstillinger, vælg Konfiguration og Ressourcer. Under "Ekstra felter til resourcen" indsættes i "list:Brugere:Ejer" i "Felt 1".

Nu vil der under hver ressource være en drop-down menu hvor brugeren af ressourcen kan sættes. Når du skifter hvem der bruger ressourcen, vil du under "Ændringer" vil du så kunne se hvem der har haft ressourcen sidst.

Bemærk for at du kan bruge "lister", som beskrevet herover, skal du have modulet "Custom lists" slået til. Det gør du under din virksomhed.

Har du brug for hjælp til at sætte dine ressource op på den måde som du arbejder, så kontakt os.

Læs mere…

Ny rapport til Komme/gå

Bruger du traceLINK Komme/gå systemet, er der en god nyhed. Vi har tilføjet en rapport funktion, således du kan trække en fuld rapport ud for en lønperiode for alle medarbejdere på en gang.

Du får en liste med alle medarbejdere med en opsplitning på normale- og overarbejdstimer (to takster), samt totaler for den valgte periode - lige til at eksportere til dit lønsystem eller Excel.

En ekstra ting gør det muligt at trække faste pauser automatisk fra, hvis dine medarbejder ikke skal stemple ind og ud ved pauser.

Se under menuen Konfiguration → Komme/gå for at opsætte Komme/gå til din virksomhed.

Har du ikke traceLINK Komme/gå, men gerne vil vide mere eller prøve det, så kontakt os på 70261001 eller salg@tracelink.dk.

Eksempel på en meget lille rapport - bemærk at det kun er godkendte timer der kommer med i denne rapport.

Konfiguration af traceLINK Komme/gå kan gøres for hver ugedag.

Læs mere…

Demo videoer på Youtube

Vi har lagt en håndfuld demo'er af telefon app'en op på Youtube.

Overskrifterne er:

Del gerne med nogen som kan bruge nogle af traceLINK's mange muligheder! 

Læs mere…

Opgradering af traceLINK

Som en tidlig julegave lancerer vi i den kommende weekend (20.-21.12.) en større opgradering af traceLINK webbrowser applikation. Du kan læse mere om de nye funktion, hvis du vælger "Forum" i menulinien ovenfor.

Vi håber, at I bliver glade for de mange nye features.

Læs mere…

Kundekartotek i traceLINK

Vi har netop lanceret et nyt modul "Kunder", som I kan bruge til at oprette et online kundekartotek, hvis I ikke allerede har et. For hver af jeres kunder, kan I registrerer stamdata og oplysninger om kontaktpersoner. Med modulet kan I også se ordre-historikken for hver enkelt kunde og herunder se materialeforbrug, status og meget andet for den enkelte ordre. Kort sagt hjælper det jer med det hurtige overblik.

Læs mere…

Velkommen til vores nye brugerforum

I forbindelse med vores virksomhedsbesøg hos Slagelse Klejnsmedie sidst i september, var der et par stykker, der spurgte vi ikke kunne oprette en eller anden form for ERFA-gruppe på nettet. Genial tanke, som vi selv burde have fået for længe siden. 

Nu er det her så; et såkaldt online community, hvor traceLINK brugere og medarbejdere kan mødes digitalt og dele deres erfaringer.

Vores egen oplevelse er, at traceLINK på godt et halvt år er gået fra at være et relativt simpelt system til håndtering af materialesporbarhed i forhold til EN 1090 direktivet, der gælder for metalindustrien, til at være et komplekst - men samtidig fuldt mobilt - system, der holder styr på virksomheders ressourcer og processer på tværs af en række brancher. Det er kun sket, fordi vi fra starten har fået værdifuld feedback fra vores kunder.

Vi forventer ikke, at medlemmerne af dette community skal være meget aktive fra starten, men omvendt; brug det, når I har noget på hjertet, der vedrører traceLINK eller prøv at bruge det til at søge information og inspiration, når I står med udfordringer.

Læs mere…