Nyheder

badge (1)

Kalender og grafer

Kalender

I traceLINK er der flere steder, hvor der benyttes datoer, og når der bruges datoer, er der også brug for en kalender. Så derfor har vi introduceret en kalender under Ordre og under Ressourcer.

Ved at benytte Start- og Afleveringsdato på en ordre er det nemt via kalenderen at få et overblik over hvilke ordrer, der skal være færdige hvornår. Og for ressourcer (maskiner/værktøj/mv.) er det nemt at se, hvornår f.eks. et værktøj skal efterses. Bemærk, at hvis der ingen dato er på f.eks. en ordre, så vises den ikke på kalenderen - for at se ordren i kalenderen, skal der være en dato.

Du kan naturligvis flytte rundt på ordrer i kalenderen ved blot at bruge musen. Du kan også gøre en ordre længere eller kortere ved at trække eller skubbe i højre side af ordren. Og som du kan se, er der mulighed for at skifte mellem måneds-, uge- og dagsvisning.

Læg forøvrigt mærke til de røde og blå mærker med tal i menu'en til venstre (badge). Her vil der være en indikation af, om der er noget vigtigt (rød), som der skal tages aktion på, samt hvor mange (tallet i den røde/blå ring).

Grafer over komme/gå registreringer.

Bruger du komme/gå, har vi også tilføjet nogle grafer, dels et overblik over alle dine medarbejders timer (og overtid) og få et individuelt overblik over den enkelte medarbejder fordelt på uger.

Bemærk at for det sidstnævnte er det mulig at "Zoome" på grafen. Træk med musen nede over det område du vil zoome ind på, og slip så musen.

Medarbejdere kan selv se registreringer 

En sidste ting, som har været efterspurgt er, at den enkelte medarbejder på mobile/tablet under komme/gå, kan se hvor mange timer han/hun har registreret i den aktuelle uge, samt en liste over de sidste uger dag for dag.   

Læs mere…