Arkiv

All Articles (29)

Vores grundlæggende idé er, at traceLINK skal være et sublimt digitalt værktøj til at planlægge og dokumentere produktionen. Til gengæld er der andre, der har meget mere forstand på økonomi og regnskab. I kombination med et godt økonomisystem får I en ERP-løsning, som giver jer store fordele fra ordremodtagelse til fakturering. 

Vi har nu lavet en integration med e-conomic, som gør livet meget nemmere. Integrationen betyder blandt andet, at I har adgang til jeres e-conomic kundekartotek inde fra traceLINK. Derfra har I også adgang til jeres e-conomic varekartotek. Hvis I sætter klistermærker med QR-koder på kasserne med de materialer, som I bruger i produktionen, er det supernemt at…

Ved I altid hvor alt jeres værktøj er? Ved I hvilken stand det er i - og om det overholder regler om kontrol og kalibering i forhold til lovlig anvendelse? Hvis I gør, er I en del af en lille elite - og formodentlig er det ganske ressourcekrævende for jer. Og er I blandt dem, der ikke har styr på det, er I nok vant til hvert år at bruge tusindvis af kroner på at erstatte værktøj, der er blevet væk.

Med traceLINK kan I til enhver tid opretholde overblikket over jeres værktøj og maskiner. 

Når et værktøj er oprettet i traceLINK, kan I:

  • angive frekvens og deadlines for egenkontrol,
  • se status på værktøjsvedligehold i en kalender
  • vedhæfte kontrolskema for egenkontrol
  • angive hvilken medarbejder, der har værktøjet
  • angive hvor…

Nu kan I få følgesedlerne til at følge ordrerne - og få certifikaterne til automatisk at følge med de indkøbte materialer ud på de ordrer, hvor de bliver brugt.

traceLINK er nu i stand til at indlæse følgesedler elektronisk, hvorved vi kan afkode hver enkelt linie på følgesedlen, således at vi helt automatisk kan tilføje nyindkøbte materialer og komponenter til en ordre. Er ordren ikke allerede oprettet i traceLINK, oprettes også den automatisk.

På den måde vedligeholder sporbarheden sig selv, uden at I skal foretage jer noget. Først i det øjeblik I bruger materialer indkøbt til én ordre på en anden ordre, er I nødt til at fortælle systemet, at I flytter materialet.

Er der certifikater tilknyttet materialet, aflæser traceLINK automatisk chargenummer (certifikat nr.). Opdeles materialet…

Til langt de fleste processer hører der papirarbejde - montagerapporter, kontrolskemaer, arbejdsrapporter, afvigelsesblanketter m.m. Typisk skal skabelonerne først printes, så udfyldes og til sidst arkiveres, scannes eller indtastes. Det er besværligt, tidskrævende - og ofte dobbeltarbejde. Drop papiret. Brug traceLINK istedet! 

Vi har udviklet en smart og enkel editor til at lave alle de skabeloner I har brug for, online. Når skabelonen er lavet, gemmes den i skabelonsamlingen. Og selvfølgelig kan I altid rette i skabelonen, hvis I har brug for det. Når I så på et tidspunkt skal lave f.eks. en montagerapport på en given opgave, vælger i skabelonen, angiver hvilken ordre, rapporten vedrører, hvorefter den nemt udfyldes digitalt enten via telefon, tablet eller PC. Så snart I trykker på…

For mange smede er det et problem, at certifikater leveres senere end stålet. Det er besværligt at få knyttet certifikatet til det rigtige materiale, når det er forsinket.

Fremover kan du hos os styre din sporbarhed på chargenummeret. Hvis du for nye materialer angiver chargenummeret, vil du på et vilkårlig senere tidspunkt kunne tilføje certifikatet.

Når du modtager en fil et certifikat, skal du blot sørge for at filens navn er certifikatets chargenummer. Når du så sender det videre ind i traceLINK finder vores software selv ud af at arkivere certifikatet på alle de relevante ordrer. Her bliver det automatisk knyttet til de materialer det hører til.

På denne måde slipper du helt for selv at holde styr på certifikaterne, vores software gør det nu for dig. 

Vi har fået taget hul på salget af traceLINK i udlandet. Foreløbig har vi lanceret en komplet engelsk-sproget brugergrænseflade og en tysk er på vej.

Har du udenlandske underleverandører, kan du have stor fordel af at de bruger traceLINK og ad den vej dokumenterer din leverance. Det vil give dig mulighed for fuldt indblik i grundlaget for deres CE-mærkning og i deres kvalitetskontroller i form af bl.a. online-formularer og fotos.

Dette gør vi muligt ved at tillade, at du kan give ansatte i andre virksomheder, der bruger traceLINK, adgang til udvalgte ordrer hos dig. Lidt ligesom når du giver din revisor adgang til at kigge i dit økonomisystem.

Hvis du har en ordre og ønsker at dele de informationer, der er knyttet til ordren, skal du blot ud for ordren angive CVR nummeret på den…

Hvis du kun udfører konstruktioner i udførelsesklasse 1 og 2 har du måske ikke brug for QR-koder til at sikre den nødvendige sporbarhed. Derfor er det nu muligt at udnytte traceLINK til CE-mærkning, uden at du skal mærke alt stålet op med QR-koder. 

Hvis du køber alt stål ind til en specifik ordre og ikke laver konstruktionen i udførelsesklasse 3 eller 4, er der ikke krav om entydig sporbarhed på hver enkelt komponent i konstruktionen. I så fald kan du registrere stålet i traceLINK uden klistermærker og blot ved at angive den konkrete ordre. 

Hvis du får stumper til overs skal du dog huske at mærke disse op, hvis du vil gemme dem. Opmærkningen kan enten foretages med et klistermærke eller ved at du noterer chargenummeret på stålet. Når du så på et senere tidspunkt bruger stumpen,…

Forstår dine kunder at værdsætte, at du har styr på dine råvarer, din fremstillingsproces og dine kvalitets-kontroller? Hvis ikke, skyldes det måske at du ikke giver dem alle de informationer de til hver en tid har brug for. Brug QR-koden til at dele værdifuld information med dine kunder.

Når du tilknytter dokumenter til en ordre, kan du angive, om disse skal gøres tilgængelige for brugere med en smartphone uden traceLINK app, men blot med en standard QR-scanner. På denne måde er det supernemt at dele kontrolrapporter, vejledninger, certifikater og anden dokumenter med dine kunder, samarbejdspartnere, myndigheder m.fl.

Nedenstående tabel beskriver de væsentligst elementer i opgraderingen. Kontakt os, hvis der er ændringer, som I ikke umiddelbart forstår. Det smarteste vil være at skrive en kommentar nedenfor, i så fald kan alle følge med i spørgsmål og svar.

Modul/område

Funktion/rettelse

Konfiguration (foretages normalt under ”udvidet setup")

Alle

Husker de sidst brugte ordre og lægger dem i top af liste.…