Arkiv

Hvor meget tid bruger I på at lede efter værktøj - og hvor mange penge bruger I på at købe nyt, fordi det gamle er forsvundet?

Hidtil har vi i Tracelink registreret både forbrugsvarer (bolte, svejsetråd, maling, fittings m.m.) og værktøj under funktionen Ressourcer, men i takt med at flere og flere bruger funktionaliteten, har vi set, at sammenblandingen er uhensigtsmæssig. Derfor har vi nu lavet et særskilt menupunkt for værktøjsregistrering.

Værktøjsregistrering kan have tre formål; man ønsker at vide:

  • Hvor er værktøjet? - hvem har det? Det er vores indtryk, at der går rigtig meget tid med at finde værktøj. Med vores værktøjsregistrering kan I se, hvem der låner værktøjet og hvor det sidst er blevet anvendt.
  • Hvilken stand er det i? Meget af jeres værktøj skal jævnligt efterses ved egenkontrol. Der kan også være udstyr, der skal kalibreres og godkendes af en ekstern aktør. Endelig kan der være kunder, der kræver dokumentation for, at værktøj, der anvendes på en given byggeplads er efterset og godkendt til brug. I Tracelink er det nemt at lægge værktøjet ind i en kalender, der giver besked, når det er tid til eftersyn. Hvis I har et eftersynsskema, som skal udfyldes som dokumentation for kontrolle, er det enkelt at lægge det ind on-line og det en kopi til hvert stykke værktøj.
  • På hvilken ordre bliver værktøjet brugt? Hvis brugen af værktøj og maskiner skal faktureres, er det jo nødvendigt at kunne spore brugen. Med vores værktøjsregistrering er det helt simpelt at knytte værktøj til en ordre. Ellers er det jo jer selv, der kommer til at betale for afskrivningen på udstyret.

Man kan vælge at mærke værktøjet op med QR-koder, men man kan også benytte serienumre eller et ID efter eget valg. Kontakt os, hvis I har brug for værktøjsregistrering, så kobler vi funktionen på jeres konto.

Send en mail, når folk kommenterer –

Du skal være medlem af Tracelink brugerforum for at kunne kommentere!

Meld dig ind i Tracelink brugerforum