Arkiv

I takt med at vi får flere og flere kunder, der benytter e-conomic, er ønskerne til vores integration også vokset. Hidtil har vi fokuseret på at ordre registreret i Tracelink skulle udmønte sig i fakturaer, men nu har vi også taget fat i ordremodtagelse og tilført integrationen en større grad af fleksibilitet.

Hvis I anvender e-conomics varekartotek, kan vi nu konfigurere integrationen således at varenumre tilføjet en ordre, oprettes i Tracelink enten som varer, som opgaver, der kan uddelegeres til medarbejdere eller som underordrer.

Hvis jeres forretningsgange indebærer, at ordrer nogle gange bliver oprettet først i e-conomic og andre gang først i Tracelink, sikrer vi nu, at ordren oprettes begge steder, uanset hvor den kommer frem. Vi synkroniserer data ved oprettelsen. Efterfølgende rettelser i Tracelink kan synkroniseres med ordren i e-conomic - f.eks. er det muligt at tilføje varenumre til ordren.

Vi mener jo, at når en ordre først er blevet oprettet i Tracelink, betyder det, at produktionen har prioritet, så redigering/tilføjelse af information knyttet til ordren skal foregå i Tracelink. Men hvis jeres forretningsgange betyder, at ordreinformationer bliver vedligeholdt i e-conomic, kan vi også håndtere det. Når ordren afsluttes, kan I enten som hidtil lade Tracelink danne en fakturakladde i e-conomic eller Tracelink kan få e-conomic til at lave en faktura ved at konvertere den tilsvarende e-conomic ordre - i det sidste tilfælde får I så fakturagrundlaget fra e-conomic ordren.

Send en mail, når folk kommenterer –

Du skal være medlem af Tracelink brugerforum for at kunne kommentere!

Meld dig ind i Tracelink brugerforum