Arkiv

Når en ordre er i hus, skal nogen sættes i gang med at udføre den. I mange virksomheder er planlægning og uddelegering en uheldig flaskehals. Når en medarbejder har afsluttet én opgave, skal han finde en produktionsleder, som kan udpege en ny opgave til ham. Den tid der går med at finde lederen - plus den tid der går for lederen med at genkalde sig overblikket og finde den rette opgave - er ren spildtid. Det er nemt at lave regnestykket "ventetid x timeløn" og se at der er penge at hente dér.

I Tracelink har vi lanceret en ny funktion, hvor det er muligt at opdele en ordre i en række opgaver, som efterfølgende kan uddelegeres til elektronisk til medarbejderne. Når den enkelte medarbejder er logget ind i Tracelink, vil han altid kunne se mappen "Mine opgaver", hvor alle de opgaver, der er uddelegeret til ham er listet, sorteret efter deadline. Medarbejderen kan acceptere opgaven, løbende rapportere på status og markere den som afsluttet, når han er færdig.

Og når én opgave er afsluttet, fortæller "Mine opgaver" straks hvad næste opgave er. 

Er en medarbejder nødt til at sætte en opgave på pause - fordi der mangler materialer, adgang til maskiner eller andet - markeres opgaven "på pause" og produktionslederen kan straks i den samlede opgaveoversigt se den nye status.

Send en mail, når folk kommenterer –

Du skal være medlem af Tracelink brugerforum for at kunne kommentere!

Meld dig ind i Tracelink brugerforum