Arkiv

Når virksomheden introducerer nye IT-systemer og dermed "sætter strøm" til sine arbejdsgange - typisk ved at fjerne papir og ringbind, sker det ofte, at IT-systemet tvinger virksomheden til at ændre arbejdsgangene. Nogle gange er ændrede arbejdsgange positivt; for eksempel når I sparer tid på ikke at lave rutinearbejde, som I før har kæmpet med. Andre gange er de nye arbejdsgange tegn på, at IT-systemet desværre ikke helt formår understøtte jeres ellers fornuftige arbejdsgange.

Den første situation bør tilstræbes, den anden undgås!

Og det kan vi hjælpe jer med.

Som regel kræver det, at man investerer i et relativt dyrt system for at kunne skræddersy det til virksomheden og dermed undgå "one size fits all"-problematikken. Men selvom Tracelink prismæssigt hører til i den billige ende, kan vi faktisk skræddersy opsætningen. 

For at opnå den bedste basis for tilpasninger har vi lavet et såkaldt Business Proces Mangement modul (BPM). Med det i hånden kan vi kortlægge alle processerne i jeres forretning og gengive det som grafik. Afhængig af jeres produktion - blandt andet arbejdsenheder, afdelingen, maskiner og workflows - kan kortlægningen vise enten simple eller komplekse procesdiagrammer (eksemplet til venstre er et udsnit af et af de mere indviklede diagrammer).

Vi bruger derefter procesdiagrammerne til at gennemgå arbejdsgangene med vores kunde. Vi vurderer i fællesskab, om de alle er nødvendige og om nogle af de manuelle rutiner kan erstattes af digitale - så forretningen bliver mere effektiv.

Når vi er blevet enige om, hvordan processerne bør se ud fremover, tager vi procesdiagrammet og stopper det ind i Tracelink, som automatisk oversætter det til et digitalt workflow som virksomhedens produktion fremover gennemløber i systemet. (Og ja, vi kan godt håndtere forskellige workflows for forskellige typer af ordrer.)

Dermed er I sikret, et det digitale system faktisk afspejler jeres optimale forretningsgange. Der bliver hverken for lidt eller for meget "sådan plejer vi jo at gøre" tilbage.

Send en mail, når folk kommenterer –

Du skal være medlem af Tracelink brugerforum for at kunne kommentere!

Meld dig ind i Tracelink brugerforum