Arkiv


Overenskomster er det nye sort. Og det er meget sort... Men selvom man ikke har overenskomster, kan man sagtens have forskellige ansættelseskontrakter med forskellige definitioner af arbejdstid, overarbejde m.m.

Hidtil har vi i Tracelink kun håndteret een aftale, der beskrev disse forhold, som gjaldt for alle medarbejdere i en virksomhed.

Men flere af vores kunder har medarbejdere, der arbejder i flere skift og med flere aftaler. Dermed bliver der behov for at kunne registrere løntimer under hver enkelt aftale, så Tracelink f.eks. får optalt det rigtige antal overabejdstimer til den rigtige sats.

Derfor har vi nu lavet et tillægsmoddul. som administrerer multiple aftaler. Modulet bliver lige nu testet af en af vores kunder, hvorefter vi slipper det løs til alle.

Med modulet kan I oprette alle de aftaler, I har brug og specificere mødetid og overarbejde for hver enkelt aftale. Dermed kan I håndtere både daghold og nathold, deltidsansatte, seniormedarbejdere og hvad I ellers har behov for. Nedenfor er eksempler på opsætningsmenu, kalenderoversigt over registrerede timer, samt lønrapport. Modulet kan tilkobles mod en beskeden merpris på abonnementet. 

Specifikation af intervaller for overarbejde.

Kalendervisning af tidsforbrug

Data til lønrapport

Send en mail, når folk kommenterer –

Du skal være medlem af Tracelink brugerforum for at kunne kommentere!

Meld dig ind i Tracelink brugerforum