Arkiv

Enhver smed med respekt for sig selv har et svejseapparat. Det er kalibreret og medarbejderne er certificeret til at bruge det. Selvfølgelig. Ingen produktionsvirksomheder har investeret i komplicerede maskiner uden at sikre sig, at der er medarbejdere, der er uddannet i brugen.

Når det kommer til IT er det anderledes. For mange virksomheder investerer i IT, fordi de har fået tudet ørerne fulde af budskabet om, at digitalisering er af afgørende betydning for virksomhedernes konkurrence-evne. "Så må vi jo hellere få gjort noget". Introduktionen af ny IT er ikke altid helhjertet og gennemtænkt i mindste detalje.

Resultatet er ofte en IT-platform, som ikke benyttes optimalt; der er medarbejdere, som ikke forstår (ikke vil forstå) at bruge platformen rigtigt, der er forretningsgange, som ikke er blevet optimeret, således at de ikke er blevet mindre tidskrævende, der er potentiale for ny forretning, som er blevet overset og der er kvalitetsforbedringer, der ikke forfølges.

Det er ærgerligt. Vi mener, at at man skal tænke på en ny IT-platform, ikke som et produktionsapparat, men som et afsæt forretningsudvikling. 

Vi anbefaler følgende tjekliste ved investering i en ny IT-platform:

 1. Understøtter IT-platformen virksomhedens forretningsmodel - giver den besparelser eller ekstra omsætning?
 2. Er alle virksomhedens rutiner gennemgået mhp. at vurdere om de med fordel kan digitaliseres?
 3. Er der lavet en vurdering af om virksomhedens forretningsmodel kan udvikles i kraft af ny IT-platform?
 4. Er der opsat mål for effekten af IT-platformen? Økonomi, kvalitet, medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed, etc.?
 5. Har alle virksomhedens medarbejdere de nødvendige kompetencer til at benytte platformen?
 6. Er der udpeget interne "superbrugere" i virksomheden, som kan hjælpe kolleger?
 7. Er alle de manuelle rutiner som IT-platformen erstatter gennemgået og er alle medarbejdere instrueret i nye rutiner?
 8. Er medarbejderne indforstået med overgangen til IT-platformen?
 9. Snakker platformen i nødvendigt omfang sammen med andre IT-systemer i virksomheden?
 10. Giver IT-platformen mulighed for nye analyser af forretningen?
 11. Er virksomhedens basale IT-infrastruktur i orden? (F.eks.: dækker det trådløse netværk hele virksomheden?)
 12. Er der alternativer til IT-platformen i tilfælde af nedbrud?

Jo flere af ovenstående punkter, som virksomheden har afklaret, jo større er chancen for at IT-platform fører til en forbedret forretning.

Send en mail, når folk kommenterer –

Du skal være medlem af Tracelink brugerforum for at kunne kommentere!

Meld dig ind i Tracelink brugerforum