Arkiv

Nu kan I få følgesedlerne til at følge ordrerne - og få certifikaterne til automatisk at følge med de indkøbte materialer ud på de ordrer, hvor de bliver brugt.

traceLINK er nu i stand til at indlæse følgesedler elektronisk, hvorved vi kan afkode hver enkelt linie på følgesedlen, således at vi helt automatisk kan tilføje nyindkøbte materialer og komponenter til en ordre. Er ordren ikke allerede oprettet i traceLINK, oprettes også den automatisk.

På den måde vedligeholder sporbarheden sig selv, uden at I skal foretage jer noget. Først i det øjeblik I bruger materialer indkøbt til én ordre på en anden ordre, er I nødt til at fortælle systemet, at I flytter materialet.

Er der certifikater tilknyttet materialet, aflæser traceLINK automatisk chargenummer (certifikat nr.). Opdeles materialet senere for at blive brugt på flere ordrer, følger charge nr. med. Når I så på et senere tidspunkt modtager certifikatet fra grossisten, finder traceLINK - ud fra charge nr. - selv ud af at fordele certifikatet ud på alle de ordrer og de materialer, hvor det er relevant.

På den måde kan I overholde krav fra kunder og myndigheder til sporbarhed, stort set uden at I skal foretage jer noget.

Send en mail, når folk kommenterer –

Du skal være medlem af Tracelink brugerforum for at kunne kommentere!

Meld dig ind i Tracelink brugerforum