Arkiv

All Articles (33)


Overenskomster er det nye sort. Og det er meget sort... Men selvom man ikke har overenskomster, kan man sagtens have forskellige ansættelseskontrakter med forskellige definitioner af arbejdstid, overarbejde m.m.

Hidtil har vi i Tracelink kun håndteret een aftale, der beskrev disse forhold, som gjaldt for alle medarbejdere i en virksomhed.

Men flere af vores kunder har medarbejdere, der arbejder i flere skift og med flere aftaler. Dermed bliver der behov for at kunne registrere løntimer under hver enkelt aftale, så Tracelink f.eks. får optalt det rigtige antal overabejdstimer til den rigtige sats.

Derfor har vi nu lavet et tillægsmoddul. som administrerer multiple aftaler. Modulet bliver lige nu testet af en af vores kunder, hvorefter vi slipper det løs til alle.

Med modulet kan I oprette alle de aftaler, I har brug…

Har I kunder, der forventer forskellige rabatter alt efter om det rengner eller sner, om det er Påske eller Pinse - eller om noget helt andet gør sig gældende? Og mangler du et værktøj til at holde styr på ønskerne?

En del af vores kunder har brug for mere komplekse rabatmodller end det man for eksempel kan få i e-conomic. Til at afhjælpe den situation har vi lavet et rabat-modul, hvor I kan opsætte alle de rabatter, som I har brug for. Rabatten kan være omsætningsafhængig, gælde for bestemte perioder og have effekt for enten alle eller udvalgte kunder og produkter.

Det er nemt at sætte op og vedligeholde - og giver mulighed for at behandle dine kunder individuelt.

 

Flere af vores kunder har efterlyst muligheder for kundestyring - Customer Relationship Management, som det så fint hedder - eller blot CRM. Der er typisk behov for at dokumentere tilbudsfaser, lave salgsforecast, følge aftaleforhandlinger med kunder, registrere købshistorik m.m. 

Vi har nu lavet et CRM modul i Tracelink.

CRM modulet koster 300,- kr./md. med adgang for alle virksomhedens medarbejdere. Modulet omfatter integration til e-conomic, oprettelse af nye kunder, journalisering af dialog med kunden, kundeansvarlig, kalenderfunktion vedr. opfølgning og forventet salg, forventet omsætning, kundesegmentering, ordretype, samt en række forskellige rapporter. Ovenfor ses rapport for forventet omsætning, fordelt på status for salgsproces og på kalendermåned. Nedenfor ses det forventede salg fordelt på typer af kunder og…

Der bliver registreret mange og meget forskellige informationer om produktion og ordrer i Tracelink. Oplysninger om tidsforbrug, vareforbrug, forsendelser, metode, kvalitetskontroller, maskinforbrug, batchinfo, o.s.v. ligger gemt i systemet og ofte er det relevant at kunne danne rapporter, der opstiller et udvalg af alle informationerne.

Det har vist sig vanskeligt at lave ét rapport-format, der tilgodeser alle vores kunders behov, så istedet har vi nu lavet et værktøj, der gør det muligt at designe helt individuelle rapport-layouts - vælg selv de informationer I vil have med på rapporten og vælg hvordan informationerne skal vises, afhængigt af om der er tale om en afslutningsrapport, en kontrolrapport, servicerapport, en pakkeseddel eller noget helt andet. I kan i princippet have en hel samling af forskellige rapport/print-skabeloner, som I…

En del af vores kunder bruger Tracelinks lager med batchstyring, som kan give sporbarhed, når der plukkes enten råvarer og færdigvarer. Men der er også situationer, hvor man har behov for at skabe sporbarhed i en produktion. Typisk er der tale om, at man har sin egen produktion af færdigvarer, som man selv lagerfører. I det tilfælde skal færdigvaren gemmes med sporbarhedsinformation. Hidtil har man været nødt til manuelt at oprette et nyt batch af færdigvarer, hvor man i beskrivelsen kunne angive at batchet var resultatet af produktionsordre nr. 1234. Nu kan man jo så finde ordre nr. 1234 og dér finde alle de sporbarhedsinformationer som er relevante i forhold til f.eks. tilbagekald eller reklamationer.

Den manuelle oprettelse af batch er imidlertid en kilde til fejl, så nu har vi indført automatisk batchoprettelse; når en produktionsordre markeres som…

Da vi i sin tid introducerede vores kontrolpanel, var tanken at det primært skulle være en informationsside, hvor alle hurtigt kunne danne sig et overblik over produktionsstatus. Men siden har vi fået mange forespørgsler på om vi ikke også kunne lægge noget interaktion ind i kontrolpanelets forskellige rubrikker, således at man har mulighed for via kontrolpanelet at opdatere status.

Det er nu gjort muligt. 

  1. Til en start har vi lavet en "Ny ordre" rubrik, (se øverst til højre på øverste billede. Klik på rubrikken og det er nu muligt at oprette en ny ordre.
  2. Hvis I bruger rubrikker til visning af ordre-status, kan I ved et klik på den enkelte ordre få adgang til alle informationer knyttet til ordren - det kan…

Tracelink er ikke bedre end de informationer brugerne lægger ind. Derfor er vi meget fokuserede på, at det skal være nemt at gemme, rette og genfinde informationer. Omvendt er der jo også oplysninger i systemet som er fortrolige - og data som ikke må kunne manipuleres; f.eks. timeregistreringer eller certifikater. Så vi oplever i stigende grad, at kunderne ønsker at styre i detalje hvem der ser hvilke data og hvem, der har ret til at redigere allerede gemte data.

Vi har netop lagt sidste hånd på et nyt modul, som vores kunder kan tilføje til eksisterende funktionalitet, hvis der er særligt behov for at styre adgangen til Tracelink. Den detaljerede rettighedsstyring til beskytter selvfølgelig data, men har samtidig den fordel, at det er muligt at lave simplere brugergrænseflader for brugere, der kun har behov for at registrere ganske få typer af informationer. 

For hver enkelt bruger eller for grupper af brugere kan man styre, hvad brugeren må se - og for det…

Lønnen i sig selv er desværre ikke noget vi kan eksportere, men vi har nu gjort det muligt at eksportere timeregistreringer fra Tracelink, så de nemt kan importeres i Danløn og Dataløn. Processen er superenkel, medarbejderne registrerer deres tid i Tracelink blot ved trykker "Start" og "Stop" i app'en på telefonen. Tracelink akkumulerer løbende alle registreringerne og når det så er tid til lønafregning, danner den lønansvarlige en rapport i Tracelink som sammenfatter alle medarbejdernes tidsregistreringer. Denne rapport kan nu eksporteres fra Tracelink som en fil, der efterfølgende kan importeres i Danløn eller Dataløn.

Det er enkelt og det sparer utroligt meget tid!

Som man så kan bruge på noget mere fornuftigt!

Vi har fået mange forespørgsler på at håndtere lager med batchstyring. For mange virksomheder blandt andet i fødevareindustrien og medicobranchen er det et must at kunne registrere både råvarer, bulkvarer og færdigvarer på lageret med informationer som er batch-specifikke. Informationer kan omfatte certifikater, attester eller blot en leverandørs LOT-nr. så det enkelte varebatch kan spores tilbage i leverandørens produktion. I nogle tilfælde består et batch af een enkelt enhed og i andre tilfælde deler tusindvis af enheder samme batchinformationer. Det væsentlige er, at man når plukker en vare som indgår i en produktionsordre eller en salgsordre, skal man kunne registrere fra hvilket batch man tager den.

Batchstyring er selvfølgelig noget de store ERP-systemet kan håndtere, men åbenbart en mangel i de fleste mindre systemer. 

Det er det ikke længere. I Tracelink kan man nu oprette varelagre med batchstyring. Det er enkelt at tælle varebeholdninger op og ned og…

Enhver smed med respekt for sig selv har et svejseapparat. Det er kalibreret og medarbejderne er certificeret til at bruge det. Selvfølgelig. Ingen produktionsvirksomheder har investeret i komplicerede maskiner uden at sikre sig, at der er medarbejdere, der er uddannet i brugen.

Når det kommer til IT er det anderledes. For mange virksomheder investerer i IT, fordi de har fået tudet ørerne fulde af budskabet om, at digitalisering er af afgørende betydning for virksomhedernes konkurrence-evne. "Så må vi jo hellere få gjort noget". Introduktionen af ny IT er ikke altid helhjertet og gennemtænkt i mindste detalje.

Resultatet er ofte en IT-platform, som ikke benyttes optimalt; der er medarbejdere, som ikke forstår (ikke vil forstå) at bruge platformen rigtigt, der er forretningsgange, som ikke er blevet optimeret, således at de ikke er blevet mindre…

Tracelink gør det enklere at planlægge, styre og dokumentere virksomhedens produktion. Men faktisk åbner vi også for enklere samarbejde mellem virksomheder. Uanset om det er kunder eller underleverandører, kan de inddrages.

Virksomhedens kunder kan få adgang til information opsamlet i Tracelink ved at de kan få et "kundelogin" til Tracelink. Det betyder, at de har deres eget login til virksomhedens konto. Men, når de er logget ind, kan de kun se oplysninger vedrørende de ordrer, som de selv står på som kunde. Kun det og ikke andet. Det betyder, at de løbende kan følge, hvor langt en ordre er og de kan følge, om der er anvendte certificerede materialer - og medarbejdere i produktionen. Og hvis virksomheden dokumenterer ordren med fotos, kan kunden også følge med.

På samme måde kan man selvfølgelig vælge at…

Når virksomheden introducerer nye IT-systemer og dermed "sætter strøm" til sine arbejdsgange - typisk ved at fjerne papir og ringbind, sker det ofte, at IT-systemet tvinger virksomheden til at ændre arbejdsgangene. Nogle gange er ændrede arbejdsgange positivt; for eksempel når I sparer tid på ikke at lave rutinearbejde, som I før har kæmpet med. Andre gange er de nye arbejdsgange tegn på, at IT-systemet desværre ikke helt formår understøtte jeres ellers fornuftige arbejdsgange.

Den første situation bør tilstræbes, den anden undgås!

Og det kan vi hjælpe jer med.

Som regel kræver det, at man investerer i et relativt dyrt system for at kunne skræddersy det til virksomheden og dermed undgå "one size fits all"-problematikken. Men selvom Tracelink prismæssigt…

Henover foråret er endnu et par stålgrossister blevet klar til integration med Tracelink.

Ud over Lemvigh-Müller og Hatten-gruppen, kan både Sanistål og Brdr. Kier nu aflevere følgesedler og certifikater.

Hele kernen i integrationen ligger i, at grossisterne nu sender følgesedler til Tracelink i et maskinlæsbart format (for de lidt nørdede - f.eks. XML) istedet for at sende følgesedlen til kunden i PDF-format, som ganske vist er digitalt, men som ikke kan oversættes/forstås af en computer.

Når Tracelink modtager følgesedlen i maskinlæsbart format, kan vi automatisk behandle den. Vi kan blandt meget andet aflæse

  • kundenavn
  • hvilken ordre, materialerne er indkøbt til, 
  • hvilke materialer (og mængder) der indgår i leverancer
  • hvilke chargenumre, der evt. er knyttet til materialerne…

Værktøj, der er blevet væk koster både tid og penge. Med Tracelink kan I nemt registrere udlån og se hvem, der sidst har brugt værktøjet. Men hvis det først er blevet væk og vedkommende, som havde det sidst for pokker ikke kan huske, hvor det ligger, kan det være svært at finde. 

En mulig løsning - i hvert fald for lidt dyrere værktøj og instrumenter - er at benytte såkaldte beacons, små digitale radiofyr, som hele tiden udsender nødråb - "her er jeg". Signalet kan opfanges af smartphones med Tracelink installeret. Det betyder, at genstande, der er blevet borte, kan gøre opmærksom på sig selv (indenfor en afstand af ca. 50 meter). Når mobiltelefonen opfanger et signal. reagerer den med en besked til brugeren, hvis genstanden er meldt savnet. Samtidig opdateres også genstandens position i Tracelink databasen ud fra telefonens GPS position…

I takt med at vi får flere og flere kunder, der benytter e-conomic, er ønskerne til vores integration også vokset. Hidtil har vi fokuseret på at ordre registreret i Tracelink skulle udmønte sig i fakturaer, men nu har vi også taget fat i ordremodtagelse og tilført integrationen en større grad af fleksibilitet.

Hvis I anvender e-conomics varekartotek, kan vi nu konfigurere integrationen således at varenumre tilføjet en ordre, oprettes i Tracelink enten som varer, som opgaver, der kan uddelegeres til medarbejdere eller som underordrer.

Hvis jeres forretningsgange indebærer, at ordrer nogle gange bliver oprettet først i e-conomic og andre gang først i Tracelink, sikrer vi nu, at ordren oprettes begge steder, uanset hvor den kommer frem. Vi synkroniserer data ved oprettelsen. Efterfølgende rettelser i Tracelink kan synkroniseres med ordren i e-conomic -…

Det er jo snart jul, så lad os starte med mandelgaven; kuriøse tal om Tracelink.

Vi registrerer rigtig meget rundt omkring hos vores kunder, men det kom lidt bag på os, da vi opdagede, at vores kunder pr. 1. december havde registreret 150.000 km kørsel. Det svarer til 4 gange rundt om Jorden - eller halvdelen af vejen til Månen. Dét tal gjorde os nysgerrige og vi har gravet flere sjove tal frem.

Vi har registreret næsten 3.000.000 opslag i vores database, så der er masser af tal at arbejde med...

Tracelink er blevet brugt til at:

  • registrere knap 5.000 kundeordrer. Vi kan jo ikke se, hvad kunderne har af omsætning på hver enkelt ordre, men vi ved, at der er enkelte ordre, der repræsenterer omsætning på over 1. mill. kr., så vores gæt er at vi har behandlet…

Sammen med det populære økonomisystem e-conomic tilbyder vi nu en komplet brancheløsning for produktionsvirksomheder. Vi registrerer jeres produktion - og hvor det er relevant, udveksler vi informationer med e-conomic med henblik på enklere arbejdsgange, fakturering og efterkalkulation.

Brancheløsningen betyder, at det er simpelt at oprette et tilbud i e-conomic, konvertere det til en ordre i Tracelink, registrere medgået tid, materialer og maskiner på udførelse af ordren og overføre disse oplysninger til e-conomic i form af en fakturakladde, hvor de forskellige elementer i produktionen er prissat i henhold til de enhedspriser, som er registreret i e-conomic's varekartotek.

Tracelink henter "live" data fra følgende af jeres e-conomic arkiver:

  • Ordrer…

Indrømmet, vi er ikke blevet kgl. hofleverandører - vi tror faktisk ikke, at de i Kongehuset er specielt vilde med timeregistrering og heller ikke at deres værktøjssamling er af betydning. Kongehuse skal heller ikke certificeres, så det er nok ikke lige vores marked. Vi har så heller ikke en forventning om, at vores kunder partout skal levere til hoffet.

Men I, vores ærværdige kunder, har jo selv leverandører - og flere af jer har brug for at godkende jeres leverandører, dokumentere indholdet af godkendelsen og følge op på, om godkendelsen er gyldig.

Krav om formel leverandørgodkendelse kan skyldes en certificering eller det kan være jeres kunder, der kræver det.

I Tracelink kan I oprette et leverandørarkiv, hvor gyldighedsperioden angives og hvor godkendelses-dokumenterne kan oprettes som elektroniske formularer. Tracelink holder så øje med,…

Hvor meget tid bruger I på at lede efter værktøj - og hvor mange penge bruger I på at købe nyt, fordi det gamle er forsvundet?

Hidtil har vi i Tracelink registreret både forbrugsvarer (bolte, svejsetråd, maling, fittings m.m.) og værktøj under funktionen Ressourcer, men i takt med at flere og flere bruger funktionaliteten, har vi set, at sammenblandingen er uhensigtsmæssig. Derfor har vi nu lavet et særskilt menupunkt for værktøjsregistrering.

Værktøjsregistrering kan have tre formål; man ønsker at vide:

  • Hvor er værktøjet? - hvem har det? Det er vores indtryk, at der går rigtig meget tid med at finde værktøj. Med vores værktøjsregistrering kan I se, hvem der låner værktøjet og hvor det sidst er blevet anvendt.
  • Hvilken stand er det i? Meget af jeres værktøj skal jævnligt efterses ved…

Når en ordre er i hus, skal nogen sættes i gang med at udføre den. I mange virksomheder er planlægning og uddelegering en uheldig flaskehals. Når en medarbejder har afsluttet én opgave, skal han finde en produktionsleder, som kan udpege en ny opgave til ham. Den tid der går med at finde lederen - plus den tid der går for lederen med at genkalde sig overblikket og finde den rette opgave - er ren spildtid. Det er nemt at lave regnestykket "ventetid x timeløn" og se at der er penge at hente dér.

I Tracelink har vi lanceret en ny funktion, hvor det er muligt at opdele en ordre i en række opgaver, som efterfølgende kan uddelegeres til elektronisk til medarbejderne. Når den enkelte medarbejder er logget ind i Tracelink, vil han altid kunne se mappen "Mine opgaver", hvor alle de opgaver, der er uddelegeret til ham er listet, sorteret efter deadline.…